Среща на поколенията: разговор за Европа – 70 години за 70 минути

От 26 февруари до 3 март 2021 година в училище за средно образование Диего де Силое Илора, Гранада Испания бе проведена Среща на поколенията: разговор за Европа – 70 години за 70 минути. От общо участвалите 74 ученика 15 бяха ученици със специални образователни потребности/с увреждания.
Дебатът е организиран на 3 март 2021 година, като два от подготвителните дни с младежи – на 26 февруари и на 2 март съвпадаха с честването на седмицата на автономна област Андалусия. Проведени са разговори и заключителна конференция с прожекция и дебат между учениците, като всяка група се ръководи от възрастен.

Организирана е лекция, в края на която е прожектиран видео филм „ELBLAG, възстановеният град“ – как е бил унищожен и как сега е възстановен с финансиране от Европейските фондове. Участниците споделиха, че те не могат да си представят толкова много разрушения и определиха мира като най-важната цел за Робърт Шуман.

Последна конференция е организирана, разделяйки 50-те млади хора в няколко класни стаи, с мерки за сигурност, като в края групите се събраха за момент за снимка.
Наред с присъствалите на място, имаше онлайн участници, свързани чрез интернет – възрастни и двама млади хора (болни в този момент).

bg_BGБългарски