СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

facebook.com

Проект „Нова Декларация на Шуман – разговор на поколенията за нова Европа“ ще изпълняват организации от България, Испания, Гърция и Полша

linkedin.com

Среща - разговор за декларацията на Шуман

facebook.com

Среща - разговор за декларацията на Шуман

facebook.com

Среща - разговор за декларацията на Шуман

facebook.com

Обявяване на конкурсите за есе и за рисунка на тема "Моята Декларация на Шуман"

linkedin.com

Обявяване на конкурсите за есе и за рисунка на тема "Моята Декларация на Шуман"

facebook.com

Обявяване на конкурсите за есе и за рисунка на тема "Моята Декларация на Шуман"

facebook.com

Обявяване на конкурсите за есе и за рисунка на тема "Моята Декларация на Шуман"

instagram.com

Честване на 9 май - Деня на Европа

facebook.com

Честване на 9 май - Деня на Европа

facebook.com

Резултати от конкурса за есе на тема „Моята Декларация на Шуман“

facebook.com

Резултати от конкурса за есе на тема „Моята Декларация на Шуман“

facebook.com

Резултати от конкурса за рисунка на тема „Моята Декларация на Шуман“

facebook.com

Резултати от конкурса за рисунка на тема „Моята Декларация на Шуман“

facebook.com

Готова е пъзел стаята в Проект „Нова Декларация на Шуман – разговор на поколенията за нова Европа“

facebook.com

Проведени са първите състезания в Пъзел стаята на Проект „Нова Декларация на Шуман – разговор на поколенията за нова Европа“

facebook.com

Проведени са първите състезания в Пъзел стаята на Проект „Нова Декларация на Шуман – разговор на поколенията за нова Европа“

facebook.com

Състезания в Пъзел стаята по Проект „Нова Декларация на Шуман - разговор на поколенията за нова Европа“

facebook.com

Състезания в Пъзел стаята по Проект „Нова Декларация на Шуман - разговор на поколенията за нова Европа“

facebook.com

Състезания в Пъзел стаята по Проект „Нова Декларация на Шуман - разговор на поколенията за нова Европа“

facebook.com

Екипът на Фондация "Съвременна плевенска медия" в усилена подготовка за международната среща на 9 май в Плевен

facebook.com

Екипът на Фондация "Съвременна плевенска медия" в усилена подготовка за международната среща на 9 май в Плевен

facebook.com

На 9 май в Плевен българи, испанци и поляци казаха в един глас „Бъдещето на Европейския съюз зависи от нас“

facebook.com

На 9 май в Плевен българи, испанци и поляци казаха в един глас „Бъдещето на Европейския съюз зависи от нас“

facebook.com

На 9 май в Плевен българи, испанци и поляци казаха в един глас „Бъдещето на Европейския съюз зависи от нас“

facebook.com

На 9 май в Плевен българи, испанци и поляци казаха в един глас „Бъдещето на Европейския съюз зависи от нас“

bg_BGБългарски