Декларацията на Робер Шуман прозвуча в актовата зала на ПГПЧЕ – Плевен на френски и немски език

Още един урок по проект „НОВА декларация на Шуман – разговор на поколенията за НОВА Европа (nEU dec)“ проведе фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ). Той се състоя на 29 април в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен – училище посланик на Европейския парламент.
20 ученика от 9е клас, паралелка с изучаване на чужди езици, с преподавател Калина Пиркова, психолозите в гимназията Бистра Бунева и Елена Василева участваха в разговора.
„Световният мир не може да бъде съхранен без творчески усилия, съответни на опасностите, които го застрашават. Приносът, който организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е необходим за поддържането на мирни отношения…

Европа няма да се създаде отведнъж, нито следвайки единствен план“ – тези исторически фрази от Декларацията на Шуман прозвучаха в началото на срещата – с четене на Декларацията на френски и немски език, от деветокласниците Симона Савчева и Виктор Христов.


Председателят на Съвета на настоятелите на ФСПМ, Иванка Ватева въведе присъстващите в темата – поставянето на началото на днешния Европейски съюз, извършено на 9 май 1950 г. с деларацията, която Робер Шуман прочита. Френският външен министър предлага създаване на общност за въглища и стомана като средство за възпиране на производството на оръжия и спиране на войните. Франция призовава първи към общността да се включи старият им враг – Германия. Въпреки че от мнозина идеята е посрещната със скептицизъм, тя става факт на 18 април 1951 г., с подписване на договор между Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.


В специално подготвена презентация освен биографията на Шуман и други факти около Декларацията беше представена историята на опитите за единение в Европа – още от Средновековието, през предложението на Виктор Юго за Европейски съединени щати, до 20-и век. Подчертан беше и българският принос – през 1917 г. българинът Никола Димков публикува своя труд „Звезда на съгласието“, в който отхвърля довоенния международен ред и правото на силния, и предлага Постоянен световен съвет с представители от всички държави, който да заседава в Мироград – специално построен град, непринадлежащ към никоя държава.
Няколко въпроса върху презентацията и за Европейския съюз, като това, колко са държавите членки, колко са официалните езици и азбуките, които се ползват, провокираха мисленето и знанието на учениците от Езиковата гимназия. Най-информираните и съобразителните получиха подарък – бележник с логото на проекта.
Проект „НОВА Декларация на Шуман“ ще даде възможност чрез презентации, разговори, дебати, интерактивни игри и създаване на авторски текстове младите европейци да погледнат към бъдещето от перспективата на миналото и на историческия опит на своите бащи и дядовци.

bg_BGБългарски