Среща на поколенията: разговор за Европа – 70 години за 70 минути

От 26 февруари до 3 март 2021 година в училище за средно образование Диего де Силое Илора, Гранада Испания бе проведена Среща на поколенията: разговор за Европа – 70 години за 70 минути. От общо участвалите 74 ученика 15 бяха ученици със специални образователни потребности/с увреждания.Дебатът е организиран на 3 март 2021 година, като два …

Среща на поколенията: разговор за Европа – 70 години за 70 минути Read More »